Tuesday, May 25, 2010

Janji Seorang Perawat

1. Saya berjanji akan melaksanakan tugas saya sebaik-baiknya menurut undang-undang yang berlaku dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhan

2. Saya berjanji akan menjalankan tugas atas dasar kemanusiaan, tidak akan membeda-bedakan pangkat, kedudukan, bangsa, golongan dan agama.
3. Saya berjanji dalam menjalankan tugas atas akan membina kerjasama, keutuhan dan kesetiakawanan dengan teman sejawat.

4. Saya berjanji tidak akan menceritakan kepada siapapun. Segala rahasia yang berhubungAn dengan tugas saya, kecuali jika diminta pengadilan untuk keperluan kesaksian.

No comments:

Post a Comment